Onze praktijk – Tandarts Bekir – Aalsmeer

Onze praktijk

Tandartspraktijk Bekir bestaal alweer 20 jaar in Aalsmeer . Eerste 5 jaar op de schoolstraat 23 gevestigd, daarna een verhuizing naar de weteringstraat 3 , waar nu ook alweer 15 jaar voorbij zijn . Het begon allemaal met 1 tandarts , 1 assistente en een balie. Werd steeds uitgebreider naar 2 kamers en 3 kamers en binnenkort kamer 4 klaar voor een extra mondhygiëniste erbij . Bedankt allemaal (tandartsen /mondhygiënisten en natuurlijk de assistenten die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. 😷🦷😁

Om u beter van dienst te zijn, zijn wij ook bereikbaar via Internet. U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk.

Openingstijden maandag t/m vrijdag  van 08:00-12:30 uur / 13:00-17:00 uur.

Tevens kunt u ook online een afspraak maken voor een controle op www.dentline.nl/bekir.

Voor het maken van spoedafspraken wordt u verzocht tussen 08.30 en 12:00 uur te bellen, zodat we u nog dezelfde dag kunnen behandelen.Voor het verhelpen van pijnklachten en acute problemen is er dagelijks tijd gereserveerd. U wordt verzocht zo vroeg mogelijk te bellen om u op de meest geschikte tijd in te plannen.

Uw afspraak wordt per sms bevestigd, echter hieraan kunt u geen rechten ontlenen. Dit is een extra service. Het is niet mogelijk de praktijk via een replay sms te bereiken. De sms wordt NIET gelezen en komt niet op het telefoonnummer binnen.

Indien u een afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren-, telefonisch-, te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Het afzeggen van afspraken kan alleen telefonisch , niet per mail of sms.

Uw tandarts staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Uw tandarts is lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT )