Spoed – Tandarts Bekir – Aalsmeer

Spoed

Indien de praktijk gesloten is kunt u telefonisch contact opnemen. U wordt dan verder doorverwezen.

Wat is een spoedgeval?

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”. Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood-)kronen of -bruggen geen spoedgevallen.

Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wél onder de spoedgevallenregeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.Bij een uitgeslagen of afgebroken tand is het belangrijk dat men binnen 2 uur na het ongeval arriveert bij de tandarts. Na deze periode is het niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen.

Voor onze patiënten geldt de volgende regeling:

  1. Tijdens openingsuren kunt u altijd bellen naar onze praktijk.

  2. ’s Avonds en in het weekend kunt u bellen met het tandartsen- bemiddelingsbureau (TBB) op nummer 020-3034505.

Als u de telefoniste van het bemiddelingsbureau belt, zal zij eerst een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een spoedgeval, en of behandeling van uw klacht niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld. Als er sprake is van een spoedgeval, zal zij u vervolgend doorverwijzen naar de dienstdoende tandarts. Het komt vaak voor dat de behandeling die door de dienstdoende tandarts is gestart, door uw eigen tandarts wordt voortgezet.

Voor patiënten van andere tandartsen geldt het volgende:

  1. Bij klachten tijdens kantooruren neemt u contact op met uw eigen tandarts.

  2. Bij afwezigheid tijdens kantooruren van uw eigen tandarts neemt u contact op met de waarnemend tandarts die door uw eigen tandarts als zodanig is aangewezen. De naam en het telefoonnummer van de waarnemend tandarts worden op het antwoordapparaat van uw eigen tandarts genoemd.