Preventieve tandheelkunde – Tandarts Bekir – Aalsmeer

Preventieve tandheelkunde

Wat houdt preventieve tandheelkunde in?

Preventie betekent voorkomen, en zoals u weet is voorkomen altijd beter dan genezen. Preventie in de tandheelkunde is vooral gericht op het voorkomen van cariës (gaatjes) en tandvleesproblemen. Het is daarom van belang om regelmatig, bij voorkeur elke zes maanden, de tandarts te bezoeken voor controle van uw gebit.

De belangrijkste preventieve maatregel is een goede mondhygiëne. Onze preventieassistente en mondhygiënist  kunnen u een uitgebreide gebitsreiniging, mondhygiëne-instructie en nazorg bieden om dit te waarborgen.

Preventieve Tandheelkunde, mondhygiëne behandelingen, gebitsverzorging (tandsteen verwijderen/polijsten) en preventieve voorlichting. Zeer gewenst zijn de zgn. combinatie afspraken. De periodieke controle van uw gebit wordt dan gecombineerd met een mondhygiëne behandeling.

Wij vinden het belangrijk om naast behandelingen, zoals gaatjes vullen ook veel aandacht te geven aan preventie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zichtbaar maken van tandplak om het resultaat van het poetsen te controleren, polijsten van het gebit, sealen (beschermlaagjes aanbrengen in diepe groeven van het kauwoppervlak) en fluoride behandelingen op indicatie.

Het takenpakket van een preventieassistente

– Geeft voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten, roken en afwijkend mondgedrag (zoals duimen, knarsen) op het gebit.
– Geeft voorlichting en instructies over gebitsverzorging, zoals poetsinstructies en het gebruik van tandenstokers, ragers en mondspoelmiddelen.
– Brengt de conditie van het tandvlees in kaart en doet bacterieel onderzoek.
– Verwijdert tandsteen, plak en aanslag boven het tandvlees.
– Maakt in opdracht van de tandarts röntgenfoto’s.
– Brengt gebitsbeschermende middelen aan, zoals fluoride.
– Dicht groefjes en pitjes in de kiezen af met een kunststoflak (sealen).

Paro-preventieassistenten zijn extra opgeleide preventieassistenten

Een paro preventie assistente is een preventieassistente met een aanvullende opleiding. Haar taken zijn net als een preventieassistente gericht op het voorkomen van tandvleesproblemen en gaatjes (cariës). Het verschil is dat een paro preventie assistente niet alleen enkele curatieve handelingen uitvoert bij cliënten met oppervlakkige, maar ook met matige tandvleesproblemen.

Beroep mondhygiënist

De mondhygiënist richt zich primair op de preventie van gaatjes (cariës) in tanden en kiezen en op het voorkomen van tandvleesaandoeningen. Hiervoor doet zij onderzoek, maakt een behandelplan, geeft voorlichting en maakt tanden schoon.

Takenpakket mondhygiënist

– brengt de mondsituatie in kaart, screent op tandheelkundige afwijkingen en stelt een passend behandelplan op;
– maakt gebitsafdrukken, doet bacterieel onderzoek en maakt (in opdracht van de tandarts) röntgenfoto’s;
– geeft uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten, roken en afwijkend mondgedrag (zoals duimen) op het gebit;
– geeft voorlichting en instructies over gebitsverzorging, zoals het gebruik van tandenstokers, ragers en mondspoelmiddelen;
– verwijdert plaque, tandsteen en aanslag en maakt worteloppervlakken glad, zo nodig met behulp van verdoving;
– brengt gebitsbeschermende middelen aan, zoals fluoride;
– brengt een ‘laklaag’ op tanden en/of kiezen aan, polijst vullingen en kan het gebit bleken;|
– vult kleine gaatjes, in opdracht van de tandarts;
– bepaalt samen met de patiënt hoe zij hun hele leven lang een gezonde, schone mond kunnen hebben en houden!

Wettelijk kader beroep

De titel ‘mondhygiënist’ is een wettelijk beschermde titel. Alleen diegenen die een HBO diploma ‘mondhygiënist’ bezitten, mogen deze titel voeren. Het beroep ‘mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet beschrijft het deskundigheidsgebied en de opleidingseisen. Bovendien bevordert en bewaakt de wet de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt ze tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de mondhygiënist in Nederland vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.

Een mondhygiënist werkt als zelfstandige met of zonder eigen praktijk, of in loondienst bij een tandarts.

Patiënten kunnen rechtstreeks een mondhygiënist bezoeken, zij hebben daarvoor geen verwijzing van de tandarts nodig. De tandarts kan patiënten wel verwijzen naar een mondhygiënist. De mondhygiënist kan de patiënt verwijzen naar de tandarts, voor taken die zij niet zelfstandig kan uitoefenen.